Peers4Parents Partners

Peers4Parents Partners

Doel en rol van Peers4Parents

Geïnspireerd door de werkwijze van de SENG Model Parent Groups (SMPG) is in Nederland het Peers4Parents Programma ontwikkeld. Professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en/of ouders, en die tevens zelf ouder zijn van een of meerdere begaafde kinderen kunnen de training tot Peers4Parents Facilitator volgen.

Deze facilitators organiseren in hun regio diverse soorten activiteiten, zoals het Peers4Parents Programma (een cyclus van 6-10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5-2,5 uur) en Peers4Parents Experiences (een kennismakingsbijeenkomst om andere ouders te ontmoeten en te ervaren wat Peers4Parents kan betekenen).

De meerwaarde van Peers4Parents groepen voor ouders is ondersteuning bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind:

“Het opvoeden van een begaafd kind brengt zeker plezier, bijzondere momenten en voldoening. Maar ook uitdagingen! Je hoeft maar op social media de posts van ouders te bekijken om een beeld te krijgen van de soms heftige zorgen, ervaren problemen en dilemma’s waar ouders tegenaan lopen bij het begeleiden van hun kind. Er is grote behoefte aan steun en aan (h)erkenning.”

Begaafde kinderen, jongeren en volwassenen hebben emotionele behoeften en mogelijkheden die door anderen vaak over het hoofd worden gezien. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: niet alleen gemiste kansen en teleurstelling, maar soms ook groot verdriet, depressie en eenzaamheid.

Peers4Parents is een landelijk initiatief dat ouders ondersteunt in de emotionele begeleiding van hun begaafde kinderen.

Deelnemen aan deze Peers4Parents groepen kan waardevolle leeropbrengsten brengen voor ouders:

 • Ze ontdekken hoe ze hun kind beter kunnen begrijpen
 • Ze kunnen zichzelf gezien voelen in de ervaringen van anderen
 • Ze kunnen hun ervaringen delen met andere ouders die hen daadwerkelijk begrijpen
 • Ze kunnen handvatten vinden om hun kind emotioneel te kunnen begeleiden
 • Daardoor kan de communicatie en relatie met hun kind, partner en/of school verbeteren

Landelijk netwerk

Peers4Parents wil op verschillende locaties in Nederland mogelijkheden creëren tot deelname aan Peers4Parents activiteiten en op deze manier een bijdrage leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. Partners kunnen daarbij helpen om dit voor alle ouders toegankelijk te maken, ongeacht hun inkomen.

Groei door verbinding’ is onze slogan

Als Peers4Parents zoeken we de verbinding door samen te werken met partners in opvoeding, onderwijs en zorg, zoals ouder(belangen)verenigingen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, of anderen die het waardevol vinden om Peers4Parents Programma’s voor ouders (mede) mogelijk te maken.

Samenwerken, verbinden en/of krachten bundelen kan op veel manieren:

 • ⁠in de communicatie voor het bereiken van ouders,
 • in het faciliteren van een gratis locatie,
 • in het ruimte bieden aan een Peers4Parents activiteit (en/of stand) als onderdeel van een ouderbijeenkomst (voor een passende vergoeding) of ander event,
 • ⁠⁠in het (deels) financieren van de kosten voor ouders,
 • ⁠⁠in het bekostigen van een Peers4Parents Facilitator training om een (variant op het) Peers4Parents Programma binnen de eigen organisatie vorm te geven vanuit de Peers4Parents visie en waarden.
 • ⁠⁠….

Open verkenning

Graag inspireren we jou om ook met facilitators in ons groeiende netwerk de verbinding en de samenwerking te zoeken of hiervoor open te staan. Een open verkenning, waarin je samen (blijft) zoeken naar mogelijkheden, zonder aan de voorkant al de vorm vast te leggen hoe dit eruit zou moeten zien. Dit is een organisch proces en de vorm kan gaandeweg – door betekenisvolle ervaringen en voortschrijdende (gedeelde) inzichten – meegroeien en blijft daarmee ook in ontwikkeling.

Niet voor niets is ‘Groei door verbinding’ onze slogan! Fijn als je met ons, of met onze facilitators contact op neemt om een mogelijk partnerschap te verkennen t.b.v. het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders.

Partnerschappen tot nog toe

Activiteiten waarvoor we o.a. benaderd zijn en graag in samenwerken, zijn de eerder genoemde Peers4Parents Programma’s en Experiences. Ook zijn er themabijeenkomsten in de vorm van interactieve lezingen of workshops georganiseerd. Hierbij staat informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders kunnen hierin herkenning en aanknopingspunten vinden en hebben de gelegenheid andere ouders te ontmoeten.

In deze flyer vind je een voorbeeld van een mogelijke samenwerking: een serie van 8 avonden met interactieve lezingen over Peers4Parents opvoedthema’s i.s.m. SWV Zuid-Kennemerland.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met SWV Unita waarvoor Peers4Parents facilitators thema-avonden verzorgen en het Peers4Parents Programma begeleiden (zowel in een online als fysieke variant). Voor ouders van begaafde kinderen binnen dit samenwerkingsverband draagt het SWV bij aan de kosten hiervoor.

Ook voor ouders van kinderen van SWV Doetinchem PO is er een dergelijke samenwerking met onze facilitators.

Binnen SWV Apeldoorn worden er binnen het zgn. STAR arrangement 6 avonden voor ouders georganiseerd i.s.m. Peers4Parents Facilitators. Deze avonden zijn ook geïnspireerd door de Peers4Parents werkwijze en thema’s.

Daarnaast zijn we diverse trajecten met andere samenwerkingsverbanden, scholen en CJG’s gestart.

Kortom, we zijn volop in ontwikkeling: de belangrijke rol van ouders en de aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling wordt steeds meer erkend! 

Partnerschap en aanbod op verzoek in jouw regio

Voor alle activiteiten geldt dat we op verzoek in overleg een activiteit kunnen bieden op locatie. Wil je dus graag iets organiseren voor ouders van begaafde kinderen en wil je daarbij gebruik maken van de expertise en ervaring van de Peers4Parents facilitators? Neem dan contact met ons op en licht toe wat je graag zou willen en in welke plaats/regio.

Graag ontvangen we jullie email bij Peers4Parents via: info@peers4parents.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een Peers4Parents facilitator werkzaam in jouw regio via de kaart die je op de pagina met facilitators kunt vinden.