Toekomstige facilitators

Inleiding: missie/visie van Peers4Parents-cursief weghalen als compleet

Opzet en doelstelling Peers4Parents

Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Doel is om ouders te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

Missie: Ouders empoweren in de begeleiding van hun kinderen met kenmerken van begaafdheid, zodat zij emotioneel, sociaal, spiritueel, intellectueel en fysiek kunnen groeien, waarbij het welbevinden van het hele gezin wordt bevorderd.
 
Visie: Een wereld waarin jonge mensen met een hoog ontwikkelpotentieel de ruimte voelen en ervaren om vanuit vertrouwen een zinvol en bevredigend leven op te bouwen en betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf en anderen.

Peers4Parents wil op verschillende locaties in Nederland mogelijkheden creëren tot deelname aan Peers4Parents activiteiten en op deze manier een bijdrage leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders.

Wat heb je te bieden als P4P facilitator?

Als P4P facilitator biedt je ouders de mogelijkheid om hun kind beter te kunnen begeleiden bij hun emotionele behoeften.

Voor wie is de P4P facilitator training?

Ben je een professional met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en/of ouders, en tevens zelf ouder van een of meerdere hoogbegaafde kinderen, dan kun je je inschrijven voor de training tot Peers4Parents groepsbegeleider. Deze training duurt 2 dagen en wordt begeleidt door Desirée Houkema met als co-trainer Marita van den Hout en Albert Kaput als supervisor.

De training

Ter voorbereiding op de training dien je 2 boeken te lezen. Het hooggewaardeerde boek “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’ (Webb et al, 2020)” wordt tijdens de training gebruikt als kennisbron en gespreksstarter voor ouders. Dit dien je zelf aan te schaffen. Het andere heet ‘Gifted Parent Groups: The SENG Model‘, en bevat inhoud m.b.t. het begeleiden van Peers4Parents groepen. Dit laatste boek krijg je toegestuurd na het betalen van je factuur.

Tijdens de training ga je onder begeleiding van de trainers zowel zelf ervaren hoe het is om als ouder deel te nemen aan een Peers4Parents groep, als dat je het leert begeleiden samen met een co-facilitator in training. Er wordt een draaiboek met meer informatie uitgedeeld.

De training kost € 595,-

Daarna:

Zodra je de training gevolgd hebt, ben je in staat om zelf met een andere facilitator een groep te draaien. Je kunt je aansluiten bij Stichting Webb t.b.v. samenwerken, groeien en verbinden. Voor haar deelnemers biedt zij namelijk o.a. een nieuwsbrief, PR op de P4P webpagina, flyers, Whatsapp groepen en een netwerkdag.

Agenda

De eerstvolgende Peers4Parents facilitator training vindt plaats op 19-20 april en 8-9 november op de  Somerenseweg 100, 5591 TN Heeze, Nederland

Contact

Wil je eerst graag meer weten voor je je inschrijft, dan kun je je vragen sturen naar: info@Peers4Parents.nl

Inschrijfformuliernog erin plaatsen-cursief weghalen als compleet

userstories: (deze staan er hierboven nu in?)cursief weghalen als compleet

Als (potentiële) facilitator wil ik van betekenis zijn.
Als (potentiële) facilitator wil ik inzicht krijgen in hoe de missie/visie van Peers4Parents aansluit op mijn eigen inzichten.
Als (potentiële) facilitator wil ik deel uitmaken van een groter geheel
… netwerk
… samenwerken
… groeien/verbinding
Als (potentiële) facilitator wil ik inzicht in waar ik mij aan kan melden voor de facilitator training.
Als (potentiële) facilitator wil ik kennis delen met andere facilitators.